Tata Cara Sholat Subuh

Tata cara Sholat Subuh – Sekarang kita hendak sampaikan bagaimana tata cara sholat subuh yang benar serta lengkap. Ikuti sedikit pembahasan berikut.

Sholat subuh ialah sholat yang sangat berat buat di kerjakan, sebab doa serta bacaanya yang sedikit berbeda. Tidak hanya itu sholat subuh di jalankan ketika jam digital sholat pagi buta ialah mendekati jam 04: 30, di mana pada jam tersebut mayoritas orang masih pada tidur serta dalam posisi ngantuk- ngantuknya. Supaya tidak sangat berat di kerjakan, makanya rakaat sholat subuh cuma berjumblah 2 rakaat.

Saat sebelum melakukan ataupun mengawali gerakan sholat, perihal awal yang wajib di jalani merupakan niat, dapat dalam hati maupun di ucapkan dengan lisan, sebab niat sholat sendiri bagi jumhur ulama imam ahmad serta imam malik tidak terdapat lafadz ataupun teks spesial.

Berikut niat Ataupun Teks Sholat Subuh:

a. Teks niat sholat subuh sendiri di rumah.

Ushallii fardash- Shubhi rak’ ataini mustaqbilal qiblati adaa’ an lillaahi ta’ aalaa.

Maksudnya: saya bernazar mengerjakan sholat fardhu Shubuh sebanyak 2 raka’ at dengan menghadap kiblat, sebab Allah Ta’ ala.

b. Teks niat sholat subuh di masjid jadi makmum

Ushallii fardhash- Shubhi rak’ ataini mustaqbilal qiblati makmuuman lillaahi ta’ aalaa.

Maksudnya: saya bernazar mengerjakan sholat fardhu Shubuh sebanyak 2 raka’ at dengan menghadap kiblat, bagaikan makmum, sebab Allah Ta’ ala.

c. Teks niat sholat subuh di masjid jadi imam

Ushallii fardash- Shubhi rak’ ataini mustaqbilal qiblati imaaman lillaahi ta’ aalaa.

Maksudnya: saya bernazar mengerjakan sholat fardhu Shubuh sebanyak 2 raka’ at dengan menghadap kiblat, bagaikan imam, sebab Allah Ta’ ala.

  1. Tata cara, gerakan serta teks sholat subuh rakaat pertama

a. Takbiratul Ihram

Sehabis membaca niat, setelah itu melaksanakan gerakan takbiratul ikhram ialah mengangkut kedua tangan semacam foto di atas seraya mengucapkan” allahhu akbar”.

b. Menyedekapkan kedua tangan

Sehabis takbiratul ikhram setelah itu tangan di sedekapkan di depan dada ataupun di atas ulu hati semacam foto di atas.

c. Membaca doa iftitah

allahu akbar kabiiro wal- hamdu lillaahi kasiiro wa subhaanallaahibukrotaw wa ashiilaa. innii wajjahtu wajhiya lil- ladzii fathoros- samaawaati wal ardho haniifam muslilaw wamaa ana minal- musyrikiin. innaa sholaatii wanusukii wamahyaaya wamamaatii lillaahirabbil- aalamiin. laa syariikalahu wa bidzaalika umirtu wa ana minal- muslimiin.

Maksudnya: Allah maha besar lagi sempurna kebesarannya, seluruh puji cuma milik allah, pujian yang banyak, serta maha suci allah diwahtu pagi serta petang. kuhadapkan wajahku( hatiku) kepada tuhan yang menghasilkan langit serta bumi dengan kondisi lurus serta menyerahkan diri serta saya tidaklah dari kalangan kalangan musyrikin. sebetulnya sholatku, ibadahku, hidupku serta matiku cuma buat allah, tuhan segala alam, tidak terdapat sekutu menurutnya serta dengan itu saya diperintahkan buat tidak menyekutukan nya, serta saya kalangan dari orang muslimin.

d. Membaca Pesan Al- Fatihah

bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmaanirrahiim, maaliki yaumiddiin, iyyaka nabudu waiyyaaka nastaiin, ihdinashirratal mustaqim, shiratalladzina an’ amta alaihim, ghairil maghduubi alaihim waladhaalin.

Maksudnya: dengan menyebut nama allah yang naha pemurah lagi maha penyayang, seluruh puji untuk Allah tuhan semesta alam, maha pemurah lagi maha penyayang, yang memahami di hari, pembalasan, cuma Engkaulah yang kami sembah, serta cuma kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, tunjukilah kami jalur yang lurus( ialah) Jalur orang- orang yang sudah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan( jalur) mereka yang dimurkai serta bukan( pula jalur) mereka yang sesat.

e. Membaca salah satu pesan pendek

qul auudzu birabbin naas. maliki nnaas. ilaahi nnaas. min syarri lwaswaasi ikhannaas. alladzii yuwaswisu fii shuduuri nnaas. mina ljinnati wannaas.

Maksudnya: saya berlindung kepada Tuhan( yang memelihara serta memahami) manusia. raja manusia. sembahan manusia. dari kejahatan( bisikan) setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan( kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin serta manusia.

Sehabis berakhir membaca surat- surat diatas, silahkan lanjut ke gerakan selanjutnya. tetapi tadinya silahkan angkat kembali kedua tangan semacam pada dikala takbiratul ikhram tadi, seraya membaca” allahhu akbar” setelah itu ruku.

f. Ruku

Pada dikala ruku, posisi yang benar merupakan semacam nampak pada foto di atas, telapak tangan terletak di lutut, kepala serta pungguh haru sejajar.

Setelah itu membaca:

( Baca Serta Ulang Sebanyak 3 Kali)

Subhana rabbiyal azhim wa bihamdihi

maksudnya: Maha suci Tuhanku Yang Maha Agung Serta Dengan Memuji- Nya.

Berikutnya silahkan bangun dari ruku berdiri tegak sejenak, kemudian kembali mengangkut kedua tangan, turunkan serta luruskan semacam foto di dasar, seraya membaca:

سَمِعَاللهُلِمَنْحَمِدَهُ

sami’ allahu liman hamidah

maksudnya: Allah sangat mendengar para pemuji- Nya

g. Membaca Doa Itidal

Dikala membaca doa itidal silahkan posisi tubuh serta tangan semacam foto di atas. kalu posisi telah benar, silahka langsung baca doa nya di dasar ini.

رَبَّنَالَكَالْحَمْدُمِلْءُالسَّموَاتِوَمِلْءُاْلاَرْضِوَمِلْءُمَاشِئْتَمِنْشَيْئٍبَعْدُ

rabbanaa lakal hamdu mil‘ us samaawaati wa mil ul ardhi wa mil‘ u maa syi’ ta min syai’ in ba’ du.

maksudnya: Ya Allah Tuhan kami, Bagi- Mu seluruh puji, sepenuh langit serta bumi serta sepenuh benda yang Kau kehendaki setelah itu.

Jika telah, silahkan angkat kembali kedua tangan serta mengucap” allahhu akbar”, setelah itu di lanjutkan dengan gerakan sujud.

h. Sujud

Pada gerakan ini, silahkan membaca:

( Baca Serta Ulang Sebanyak 3 Kali)

Subhana rabbiyal a’ la wa bihamdih

maksudnya: Maha Suci Rabb- ku Yang Maha Luhur serta dengan puji- Nya

Setelah itu bangun dari sujud dengan mengucap” allahhu akbar”, serta duduk di antara 2 sujud.

i. Duduk Diantara 2 Sujud

shalat subuh berapa rakaat

Jika telah duduk diantara 2 sujud semacam foto di atas, silahkan membaca:

robighfirlii, warhamnii, wajburnii, warfa’ nii, warzuqnii, wahdinii, wa’ aafinii, wa’ fu‘ annii.

maksudnya: Ya Allah, Ampunilah saya, Belas kasihanilah saya, Cukupkanlah seluruh kekuranganku, Angkatlah derajatku, Berilah rezeki kepadaku, Berilah petunjuk kepadaku, Berilah kesehatan kepadaku, serta berilah ampunan kepadaku.

Jika telah berakhir membacanya, silahkan kembali sujud, ialah suju yang kedua, serta baca kembali, ayat berikut ini.

cara sholat subuh tanpa qunut

( Baca Serta Ulang Sebanyak 3 Kali)

Subhana rabbiyal a’ la wa bihamdih

maksudnya: Maha Suci Rabb- ku Yang Maha Luhur serta dengan puji- Nya

Jika telah berakhir, silahkan kembali berdiri tegak, angkat kedua tangan seraya membaca” allahhu akbar”, serta sedekapkan tangan semacam dini tadi.

  1. Tata cara, gerakan serta teks sholat subuh rakaat kedua

a. Menyedekapkan kedua tangan

b. Membaca Pesan Al- Fatihah

bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmaanirrahiim, maaliki yaumiddiin, iyyaka nabudu waiyyaaka nastaiin, ihdinashirratal mustaqim, shiratalladzina an’ amta alaihim, ghairil maghduubi alaihim waladhaalin.

maksudnya: dengan menyebut nama allah yang naha pemurah lagi maha penyayang, seluruh puji untuk allah tuhan semesta alam, maha pemurah lagi maha penyayang, yang memahami di hari, pembalasan, cuma Engkaulah yang kami sembah, serta cuma kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, tunjukilah kami jalur yang lurus( ialah) Jalur orang- orang yang sudah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan( jalur) mereka yang dimurkai serta bukan( pula jalur) mereka yang sesat.

c. Membaca Pesan Pendek

qul huwa allaahu ahad, allaahu alshshamad, lam yalid walam yuulad, walam yakullahu kufuwan ahad.

maksudnya: Katakanlah: Dia- lah Allah, Yang Maha Esa. Allah merupakan Tuhan yang tergantung kepada- Nya seluruh suatu. Ia tiada beranak serta tidak pula diperanakkan. Serta tidak terdapat seorangpun yang setara dengan Ia.

Sehabis membaca surat- surat di atas, silahkan lanjut kegerakan ruku tidak kurang ingat mengangkut kedua tangan serta mengucap” allahhu akbar”.

d. Ruku

( Baca Serta Ulang Sebanyak 3 Kali)

Subhana rabbiyal azhim wa bihamdihi

maksudnya: Maha suci Tuhanku Yang Maha Agung Serta Dengan Memuji- Nya.

Setelah itu silahkan bangun dari ruku serta berdiri tegak sejenak, seraya mengangkut kedua tangan dengan membacaسَمِعَاللهُلِمَنْحَمِدَهُ, turunkan serta luruskan kedua tangan semacam foto di dasar.

e. Membaca Doa Qunut

allaahummahdinii fii man hadaiit, wa aafinii fii man aafaiit, wa tawallanii fi man tawallaiit, wa baarik lii fiimaa a’ thaiit. Wa qinii syarra maa qadhaiit. Fa innaka taqdhii wa laa yuqdhaa‘ alaiik. Innahu laa yadzillu maw waalaiit. Wa laa ya’ izzu man‘ aadaiit. Tabaarakta rabbanaa wa ta’ aalait. Fa lakal- hamdu‘ alaa maa qadhaiit, Astaghfiruka wa atuubu ilaik wa shallallahu‘ ala sayyidina muhammadin nabiyyil ummuyyi wa‘ alaa aalihii wa shahbihii wa sallam.

maksudnya: Ya Allah, berilah saya petunjuk semacam orang- orang yang sudah Engkau beri petunjuk. Berilah saya kesehatan semacam orang yang sudah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah saya bersama- sama orang- orang yang sudah Engkau pimpin. Berilah berkah pada seluruh apa yang sudah Engkau karuniakan. Serta peliharalah saya dari kejahatan yang Engkau yakinkan. Sebab sebetulnya Engkau- lah yang memastikan serta tidak terdapat yang menghukum( memastikan) atas Engkau. Sebetulnya bukanlah hendak hina orang- orang yang sudah Engkau beri kekuasaan. Serta bukanlah hendak mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Berkahlah Engkau serta Maha Luhurlah Engkau. Seluruh puji bagi- Mu atas yang sudah Engkau yakinkan. Saya mohon ampun serta tobat kepada Engkau. Mudah- mudahan Allah berikan rahmat serta salam atas junjungan kami Nabi Muhammad beserta segala keluarganya serta teman- temannya.”

Jika telah, berikutnya silahkan jalani gerakan sujud seraya mengucap” allahhu akbar”.

f. Sujud

( Baca Serta Ulang Sebanyak 3 Kali)

Subhana rabbiyal a’ la wa bihamdih

maksudnya: Maha Suci Rabb- ku Yang Maha Luhur serta dengan puji- Nya

Setelah itu silahkan bangun dari sujud dengan mengucap” allahhu akbar”, serta duduk di antara 2 sujud.

gram. Duduk Diantara 2 Sujud

Teks duduk diantara 2 sujud:

robighfirlii, warhamnii, wajburnii, warfa’ nii, warzuqnii, wahdinii, wa’ aafinii, wa’ fu‘ annii.

maksudnya: Ya Allah, Ampunilah saya, Belas kasihanilah saya, Cukupkanlah seluruh kekuranganku, Angkatlah derajatku, Berilah rezeki kepadaku, Berilah petunjuk kepadaku, Berilah kesehatan kepadaku, serta berilah ampunan kepadaku.

Setelah itu sujud kembali serta tidak ketinggalan mengucap” allahhu akbar”.

( Baca Serta Ulang Sebanyak 3 Kali)

Subhana rabbiyal a’ la wa bihamdih

maksudnya: Maha Suci Rabb- ku Yang Maha Luhur serta dengan puji- Nya

Setelah itu silahkan bangun dari sujud serta kembali duduk diantara 2 sujud buat membaca tasyahhud akhir.

h. Tasyahhud Akhir

Berarti: dikala telah hingga pada teks أَشْهَدُاَنْلآإِلَهَإِلاَّا jari telunjuk di acungkan kedepan.

at tahiyyaatul mubaarakaatush shalawaatuth thayyibaatulillaah, Assalaamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullaahi wabarakaatuh, Assalamu alainaa wa alaa ibaadillaahish shaalihiina, Asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaah, Allaahumma shalli alaa sayyidinaa Muhammad Wa alaa aali sayyidinaa Muhammad, Kamaa shallaita alaa sayyidinaa Ibraahiim wa alaa aali sayyidinaa Ibraahim, Wa baarik alaa sayyidinaa Muhammad wa’ alaa aali sayyidinaa Muhammad, Kamaa baarakta alaa sayyidinaa Ibraahiim wa alaa aali sayyidinaa Ibraahiim, Fil aaalamiina innaka hamiidum majiid

maksudnya: Seluruh kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, serta kebaikan untuk Allah, Seluruh keselamatan senantiasa buat engkau, hani Nabi, serta demikian pula rahmat Allah serta berkahNya, Mudah- mudahan keselamatan senantiasa buat kami sekaligus serta buat para hamba Allah yang shalih- shalih, Saya bersaksi kalau tiada Tuhan tidak hanya Allah. Serta saya bersaksi kalau Nabi Muhammad merupakan utusan Allah, Ya Allah, Limpahilah rahmat kepada Nabi Muhammad, Ya Allah, Limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad, Sebagaimana sempat Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim serta keluarganya Serta limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya, Sebagaimana Engkau berikan berkah kepada Nabi Ibrahim serta keluarganya, Di segala alam semesta Engkaulah yang terpuji serta Maha Mulia.

Jika telah berakhir, saat ini tinggal melaksanakan gerakan serta teks yang terakhir ialah salam.

i. Salam

Gerakan terakhir merupakan mengucap salam,اَلسَّلاَمُعَلَيْكُمْوَرَحْمَةُاللهِ, di ucapkan sekali pada dikala menengok kekanan serta satu kali dikala menengok kiri. dikala mengucapkan salam jari telunjuk yang mengacung ke depan tadi lekas di turunkan.

Alhamdulillah, postingan menimpa tata cara sholat subuh serta bacaannya beserta foto telah berakhir, mudah- mudahan dapat berguna untuk kamu seluruh selaku umat islam. nantikan bermacam data tentang tata cara sholat serta pembahasn agama islam lainya, pada pembaharuan berikutnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *